Informacja dla Rodziców:

Zawiadamiam, że na rok 2016/ 2017 w ramach konkursu (20 i 21 edycji) ogłoszonego przez Gminę Wrocław na dofinansowanie pobytu Państwa pociech w naszym Żłobka dofinansowanie płacone przez Gminę za pobyt Państwa dzieci w naszej placówce wynosi 2,85 zł za godzinę sprawowanej opieki.

 

Średnia wyciągnięta z ilości dni roboczych w roku Żłobkowym zakłada 21 dni/miesiącu.

 

Opłata stała płacona przez Rodziców dzieci przyjętych w ramach „Kontynuacji„ oraz miejsc nowych (konkurs nr 21 KONTYNUACJA) to 369 zł  60 gr./ miesięcznie. Stanowi to kwotę 1,76 gr za godzinę opieki.

 

Opłata stała płacona przez Rodziców dzieci nowo przyjętych w ramach  (konkurs nr 20) to 380 zł  10 gr./ miesięcznie. Stanowi to kwotę 1,81 gr za godzinę opieki.

 

W przypadku nieobecności Państwa dzieci w Żłobku powyżej 10 dni w miesiącu stawka godzinowa płacona przez Gminę Wrocław, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  to 2, 28 gr za godzinę opieki.

Gmina Wrocław oblicza dotację biorąc pod uwagę zadeklarowaną przez Państwa przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług żłobka – dzienną ilość godzin pobytu dziecka w Żłobku.

 

Bajkowy Żłobek jest nadzorowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, mieszczący się przy ul. Zapolskiej we Wrocławiu.  Osobami nadzorującymi Żłobek z up. Prezydenta Wrocławia są pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

sekretariat WZD tel. 071/ 777 86  99

fax: 071/ 777 79 94

e-mail: wzd@um.wroc.pl

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl