Informacje ogólne

Napisano      

 

                  ue rpo

Start projektu

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu.
Rekrutacja uczestników do Dziennych Domów Pomocy będzie się odbywała w następujących terminach:
• Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 (styczeń-luty 2019),
• Dzienny Dom Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 (czerwiec-lipiec 2019)
• Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 (czerwiec-lipiec 2019)
• Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 (listopad-grudzień 2019)
Rekrutację prowadzimy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W ww. okresach będą odbywały się spotkania organizacyjne dla przyszłych zakwalifikowanych klientów i ich opiekunów faktycznych. Ponadto planujemy spotkania dla klientów i ich rodzin (opiekunów faktycznych) mające na celu pomoc klientom w adaptacji do nowej sytuacji, zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach w Dziennym Domu Pomocy, a rodzinom - pomoc w celu zniwelowania lęku przed umieszczeniem osób bliskich niesamodzielnych w tym ośrodku wsparcia.
Dzienny Dom Pomocy zapewnia usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej dla 30 osób niesamodzielnych. Zapewniona będzie opieka, posiłki (drugie śniadanie i obiad), pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego oraz terapia pozwalająca na utrzymanie kondycji osobistej, w tym integracja ze środowiskiem.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz dostarczenie stosownych dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie uczestnika Projektu dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP).


Wzory dokumentów:
• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
• Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie czarno-białe
• Formularz zgłoszeniowy klient
• Formularz zgłoszeniowy klient czarno-białe
• Formularz zgłoszeniowy opiekun faktyczny
• Formularz zgłoszeniowy opiekun faktyczny czarno-biale
• Deklaracja uczestnictwa
• Deklaracja uczestnictwa czarno-białe
• Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Oświadczenie uczestnika Projektu w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych czarno-białe

• Oświadczenie dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP

• Oświadczenie dotyczące usługi transportu klienta do i z DDP czarno-białe

Dokumenty powinny być złożone w wersji oryginalnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30), natomiast kopię należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyżej wymienione dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
Wszystkie informacje dostępne są w Biurze Projektu na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu w pokoju nr 166.

Do pobrania:

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Semaforowej

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Semaforowej czarno-białe

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 czarno-białe

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 kolor

Oferta Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 czarno-białe

Ulotka

 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DLA PRZYSZŁYCH KLIENTÓW

DDP ORAZ ICH OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH

  TERMIN:

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP

i ich opiekunów faktycznych:

22 stycznia 2019 godz. 15.00-17.00

12 luty 2019 godz. 15.00-17.00

Poradnictwo organizacyjne – grupowe

dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

22 stycznia 2018 godz. 17.00 - 19.00

12 luty 2019 godz. 17.00-19.00

 MIEJSCE: DDP przy ul. Karmelkowej 25.

 

 

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP1 

i ich opiekunów faktycznych ul. Semaforowa 5:

11.06.2019 godz. 15.00-17.00

02.07.2019 godz. 15.00-17.00

 

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP2 

i ich opiekunów faktycznych ul. Semaforowa 5:

12.06.2019 godz. 15.00-17.00

03.07.2019 godz. 15.00-17.00


Poradnictwo organizacyjne – grupowe

dla Klientów DDP1 ul.Semaforowa 5 i ich opiekunów faktycznych:

11.06.2019 godz. 17.00-19.00

02.07.2019 godz. 17.00-179.00

 
Poradnictwo organizacyjne – grupowe

dla Klientów DDP2 ul.Semaforowa 5 i ich opiekunów faktycznych:

12.06.2019 godz. 17.00-19.00

03.07.2019 godz. 17.00-19.00

 

Warsztaty grupowe otwarte dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

6 listopada 2019 godz. 15.00-17.00

4 grudnia godz. 15.00-17.00

 

Poradnictwo organizacyjne – grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych:

MIEJSCE: DDP przy ul. Skoczylasa 8

6 listopada 2019 godz. 17.00 - 19.00

4 grudnia 2019 godz. 17.00-19.00

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Dnia 27.07.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:

Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach

pomocy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020.

Umowa gwarantuje Gminie Wrocław ponad 8 mln zł dofinansowania.

 

Wszystkie aktualne informacje i dokumenty można uzyskać:

https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom/rekrutacja.html

 

stopka ue rpo mdd new

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl