Szanowni Państwo,

zapraszam do składania ofert na stanowisko psychologa w ramach działań Fundacji w projekcie „Mój Drugi Dom” -zadania 7: Wsparcia specjalistycznego dla klientów DDP i ich opiekunów faktycznych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym, w tym integracji międzypokoleniowej.

Przewidziano   zatrudnienie na 1/16 etatu  dla psychologa realizującego w/w zadanie.  

W pierwszym z Dzienych Domów Pomocy mieszczącym się przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu zadanie realizowane jest od 1 marca 2019 roku.

Wybrana osoba zatrudniona w Projekcie będzie je realizować od dnia 1.08.2019 r. 


Kolejne DDP nr 1 i 2 mieszczące się przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu będą otwarte od dnia 12.08.2019roku.

 W ramach tworzenia się nowych domów mieszczących się przy ulicach Semaforowej i Skoczylasa we Wrocławiu, proponowany wymiar pracy wzrośnie w trakcie trwania projektu z 1/16 do 1/4 etatu obejmując swoim zakresem każdy z nowo powstających Dziennych Domów Pomocy (1/16 * 4 DDP). 

Poniżej proszę o zapoznanie się z zapisanymi w Wniosku wymaganiami: 

"Psycholog (Zad. 7, poz. 116- 121) Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek psychologia –najlepiej specjalność psychologia kliniczna, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami chorymi/ zależnymi / niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami, a także w zakresie zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem Zakres obowiązków (zad. 7): - współprowadzenie poradnictwa psychologicznego - spotkania grupowe dla Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych, współprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych oraz integracyjnych (integracja międzypokoleniowa), - specjalistyczne konsultacje indywidualne będą realizowane wg potrzeb Klientów DDP i ich opiekunów faktycznych, Umowa o pracę – 0,0625 etatu na każdy DDP od momentu rozpoczęcia funkcjonowania."

Zainteresowane osoby proszę o przesyłanie aplikacji na e-maila:agata.pacholska@wp.pl lub osobiście  do siedziby Fundacji "Bajkowy Świat" mieszczącej się przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu do dnia .14.07.2019 r.

Wybrane osoby, spełniające kryteria będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 15.07.2019 r. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

Informacje dodoatkowe można uzyskać pod nr tel. 888 110 443 od poniedziałku do piątku w godzinach 11 do 14.00.

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl