o projekcie

Napisano przez A.P.      

Tytuł:  ue rpo

Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

Gminę Wrocław – Lidera projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Fundację „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu – Partnera projektu

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 

8 777 028,16 zł

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

8 338 176,75 zł

 

WKŁAD WŁASNY:

 

438 851,41 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r.

 

CELE PROJEKTU:

zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc dla osób niesamodzielnych w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

stopka ue rpo mdd new

Żródło  https://www.mcus.pl/projekty/projekt-moj-drugi-dom/o-projekcie.html 

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl