Dnia 4 października 2016 roku odeszła od nas nasza wieloletnia przyjaciółka.. , terapeutka, ...matka, żona .. Taisa.

Dziękuję, że możliwość poznania Ciebie. Wierzę, że gdzieś kiedyś znowu się spotkamy. Pozostaniesz ze mną zawsze głęboko w sercu. 

Do zobaczenia.

Agata Pacholska 

 

Taisa Więznowska 

Psycholog
 
Oferta

 
Proponuję psychoterapię krótko- i długoterminową. W gabinecie udzielam pomocy młodzieży i rodzicom. Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną osób dorosłych, par małżeńskich/partnerskich oraz rodzinną. Udzielam pomocy osobom w kryzysach, z problemami emocjonalnymi, depresją,stanami lękowymi, bezsennością, zaburzeniami nerwicowymi, problemami okresu dojrzewania zmagającym się ze zdradą, rozwodem, porzuceniem, DDA, osobom z nadwagą i otyłością. Towarzyszę ludziom w żałobie.
 
W pracy terapeutycznej wykorzystuję doświadczenie teoretyczne i praktyczne, stosując elementy różnych podejść: terapii opartej na zasadach komunikacji między ludźmi, teoriami dotyczącymi więzi, etapów rozwoju emocjonalnego, zaburzeń charakteru, terapii Gestalt, terapii psychodynamicznej, systemowej terapii rodzinnej. W pracy terapeutycznej kładę nacisk na szczególną relację, jaka zawiązuje się między terapeutą i klientem. Dostarcza ona okazji do uzupełniania deficytów w rozwoju emocjonalnym osoby, jak również jest doświadczeniem zdrowego, opartego na wzajemnym szacunku kontaktu. 

Terapie systemowe
Klasyczna psychoterapia traktuje klienta jako odrębną jednostkę. Przy takim podejściu osoby pomagające mogą popaść w niebezpieczeństwo przeniesienia dziecko-rodzic.
W ujęciu systemowym odrębna jednostka należy do pewnej całości.
Tylko wtedy, gdy pomagający umieszcza klienta w kontekście rodziny, może rozpoznać, od kogo klient potrzebuje pomocy, a komu jest nią winien. Gdy postrzega go w powiązaniu z rodziną i przodkami, a czasem również z partnerem i dziećmi widzi go jako całość. Pomagający może wtedy zrozumieć, kto przede wszystkim wymaga w tej rodzinie szacunku, a kto potrzebuje pomocy, do którego członka rodziny klient musi się zwrócić, aby rozpoznać najistotniejsze problemy i móc ruszyć w kierunku ich rozwiązania.

Coaching
Coaching jest jedną z form wspierania rozwoju człowieka, stosowaną zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej świadomego funkcjonowania w swoim otoczeniu: pracy, domu. Dedykowany jest on praktycznie wszystkim, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu: być lepszymi partnerami, małżonkami czy rodzicami. W odróżnieniu od coachingu biznesowego, life coaching ma bardzo szerokie zastosowanie. Cocha może pracować ze swoim klientem praktycznie nad wszystkimi obszarami życia i kazdym rodzajem relacji.
Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Dzięki temu, można osiągnąć oczekiwane efekty (dokonać zmiany) w znacznie krótszym czasie, aniżeli w pojedynkę.
Coaching bazuje na założeniu, że każdy człowiek zdolny jest do wprowadzania zmian w swoje życie oraz do realizacji swoich marzeń przez podnoszenie własnych standardów i wyznaczenie odpowiednich zadań, przy podejmowaniu jednocześnie pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje.

Coaching: Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl